Rejestr utworów audiowizualnych

Rejestr Utworów stanowi usystematyzowaną bazę danych na temat utworów oraz jest zabezpieczeniem twórców i zgłaszających przed bezprawnym wykorzystaniem utworu, do którego przysługują im prawa autorskie. W tym znaczeniu wpis do rejestru stanowi środek dowodowy odnośnie daty wpisu utworu do rejestru. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych prowadzi Rejestr Utworów dla następujących kategorii utworów audiowizualnych: film fabularny kinowy, film fabularny telewizyjny, serial telewizyjny, teatr TV, film lub serial animowany, film dokumentalny, serial dokumentalny, program telewizyjny, cykl telewizyjny i inne formy.

Publikujemy tekst jednolity Regulaminu Rejestru Utworów prowadzonego przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych. Zgłoszenia utworów do rejestru są przyjmowane w siedzibie Biura KIPA przy ul. Chełmskiej 21 bud. 28c. w Warszawie. Zgłoszenia do rejestru można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.

Rejestrowany utwór musi być parafowany na każdej stronie przez autora/autorów oraz zawierać na końcu oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorem tego dzieła” poświadczone czytelnym podpisem pod spodem.

Kalkulator Rejestru Utworów

Członek KIPA?

Opłata kancelaryjna: 61.50 zł

  oblicz
(7,38 zł za stronę)

Taksa notarialna:
Razem:

Opłaty za rejestr utworu należy dokonać na rachunek bankowy ING 56 1050 1025 1000 0090 3119 2132 (w tytule podając imię i nazwisko zgłaszającego utwór oraz tytuł utworu) lub gotówką w biurze KIPA

Partnerzy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!